Sommeren 2016 fullførte de politiutdanningen.

De hadde alle en drøm om å bli politi

Men å få politijobb var enklere sagt enn gjort. Nå jobber de i bokhandel, begravelsesbyrå, bank og barnehage.

Det var en festdag. Familie, venner, kjærester, klassekamerater, politikere og politiledelse var på plass. Uniformen var strøket, kinn barbert og øyne sminket. Det var en dag for rake rygger, stolte øyeblikk og store ord.

I Bodø, Oslo og Stavern fikk 664 avgangsstudenter fra Politihøgskolen (PHS) høytidelig overrakt hvert sitt vitnemål; beviset på at de hadde gjennomført og bestått tre tøffe skoleår, inngangsbilletten til en karriere i politi- og lensmannsetaten.

Denne junidagen sto justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård foran de forventningsfulle og arbeidsklare politiutdannete kvinnene og mennene. I tur snakket ministeren og direktøren varmt om hvordan akkurat dere, akkurat denne gruppen med ferske politifolk skulle gå inn og styrke etaten, bidra til å sikre lov og orden i hver en grend og hver en by i vårt langstrakte land.

Det har gått fire måneder siden festtalene. 664 paradeuniformer har blitt hengt bort. Utallige jobbsøknader har blitt sendt. Intervjuer har blitt gjennomført. Ansettelser har blitt foretatt. Og det har vært skuffelse. Mye skuffelse.

Fire måneder etter uteksamineringen er det kun 36 heldige nyutdannede fra 2016-kullet som har fast jobb i etaten. Ytterligere 258 er midlertidig ansatt i politistillinger. 161 av dem ikke lenger enn ut året. I skrivende stund er det dermed kun 133 fra årets PHS-kull som har jobb i politiet når nyttårsrakettene skytes opp.

Men hva gjør de egentlig mens de venter, de som ikke får jobb i politiet? Politiforum har snakket med noen av de 370 avgangsstudentene som fortsatt venter på å få bruke det de har lært.

Det er en helt annen hverdag enn de tenkte seg.

Jobbstatistikk for nyutdannede

Antall nyutdannede (samme årskull) som ikke har jobb som uniformert politi per 30. september. Disse tallene kommer fra Politidirektoratet.

 • 2016: 403 (60,7%)
 • 2015: 125 (20,4)
 • 2014: 181 (28,5%)
 • 2013: 176 (28,7%)

VIKARIATER SOM UTGÅR

Per 27. oktober var 294 fra 2016-kullet i jobb i politiet, hvorav 258 av disse var i ansatt i midlertidige stillinger. 258 av disse var midlertidig ansatte, viser de ferskeste tallene fra Politidirektoratet.

Politiets Fellesforbund har kontaktet sine medlemmer for å få oversikt over varigheten av de midlertidige ansettelsesforholdene, og fått svar fra 200 av de 258 nyutdannede.

Når vikariatet går ut - Antall:

 • Oktober - 16
 • November - 21
 • Desember - 24
 • Januar-mars 2017 - 22
 • April-juni 2017 - 7
 • Juli 2017 eller senere - 10

Kilde: Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund

Gravferdsagenten

Henriette Thiis-Evensen (37)

«Kunnskapen jeg fikk på PHS i Stavern er ferskvare, så å ikke få lov til å fortsette med det, er frustrerende. Man blir jo foreldet i dette yrket, godkjenninger går ut og nye studenter kommer til.»

Null intervjuer

Det er en høstkald formiddag utenfor Borgestad kirke i Skien. Henriette Thiis-Evensen gjør seg klar til begravelse. Fire måneder etter at hun sto paradekledd som nyutdannet politi utenfor Bølgen kulturhus i Larvik, har 37-åringen byttet ut politiuniformen med Begravelsesbyrå Andersens findress.

Foreløpig har ikke arbeidslivet fortonet seg helt som hun tenkte.

– Jeg fikk et to måneder langt sommervikariat i politiet i Skien, og det fungerte kjempefint. Det var veldig gøy å være ute og teste seg litt, se at alt fungerte og at jeg trivdes med å være politi. Men kunnskapen jeg fikk på PHS i Stavern er ferskvare, så å ikke få lov til å fortsette med det, er frustrerende. Man blir jo foreldet i dette yrket, godkjenninger går ut og nye studenter kommer til, sier Thiis-Evensen til Politiforum.

Til sammen har hun søkt på rundt 20 ledige politijobber. Det har resultert i null intervjuer.

– Jeg håper og tror jo at det ordner seg, sier 37-åringen, som tidligere har jobbet som stallbetjent i politistallen i Oslo.

– Jeg har et kjempestort nettverk, kjenner folk på PST og på krimvakta, og har kjempegode referanser, sier hun.

Likevel har hun ikke lykkes helt – enda.

Bakeren i Kardemommeby

Audhild Ulset (24)

«Jeg har jobbet i Dyreparken i ni år, og var klar for noe annet nå. Det er kjedelig å være tilbake der jeg begynte når jeg først har kommet gjennom skolen. Jeg har jobbet så lenge for å bli politi.»

Politimester Bastian

I Dyreparken i Kristiansand er sesongen på hell. I ukedagene er det meste av parkens attraksjoner stengt, og i Kardemomme By er det også glissent. Politimester Bastian glimrer med sitt fravær. Når Politiforum er på besøk, er det kun bakeren som er til stede.

Bakeren, 24 år gamle Audhild Ulset, er til gjengjeld en god vikar for politimesteren. Også hun fikk vitnemålet sitt i Bølgen kulturhus i juni. Siden da har hun jobbet i Dyreparken.

– Jeg tar de vaktene jeg kan få, det meste her på bakeren i Kardemomme By, sier Ulset.

Hun er godt kjent der inne.

– Jeg har jobbet i Dyreparken i ni år, og var klar for noe annet nå. Det er kjedelig å være tilbake der jeg begynte når jeg først har kommet gjennom skolen. Jeg har jobbet så lenge for å bli politi, også får jeg ikke jobb. Det er demotiverende jo lenger tiden går.

– Har du søkt på mange jobber?

– Jeg har søkt på alt som har blitt lagt ut siden mai, over hele Norge. Det begynner å bli ganske mange, men jeg har kun vært på ett intervju. Det er litt kjedelig å føle at jeg ikke blir vurdert en gang. Standardsvaret er at de har «valgt å prioritere en annen søkermasse». Det virker tydelig at nyutdannede blir nedprioritert, sier 24-åringen.

Selv tror hun det er økonomien som setter begrensninger for nyansettelser.

– De trenger oss jo. Men jeg tror det ordner seg. Når, det vet jeg ikke, men jeg håper det løser seg med jobb innen nyåret. Inntil da er det greit å ha en jobb å gå til i Dyreparken når dagene går. Så hjelper det jo litt at det er mange av oss i samme situasjon.

Penger til nyansettelser

Hvert år tildeles politiet en øremerket pott med penger som skal gå til å øke antallet politistillinger i etaten. I utgangspunktet kan disse midlene kun brukes til nyansettelser.

Pengene blir fordelt ut til Politihøgskolen og distriktene av Politidirektoratet, og skal dekke lønnskostnader og utstyr for de nyansatte.

En del av pengene holdes igjen i Politidirektoratet for å dekke blant annet IKT-utvikling. Pengene er i all hovedsak bevilget for å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen. For budsjettet i 2016, formulerte Justis- og beredskapsdepartementet seg slik:

«Øke bevilgningen med 163,2 mill. kroner for å legge til rette for å oppbemanne politiet med inntil 347 nye stillinger slik at antallet nye og ledige stillinger i politiet tilsvarer antall studenter som består eksamen ved Politihøgskolen våren 2016. […]Det legges til grunn at nye politistillinger primært lyses ut som politibetjent 1 rettet mot nyutdannede, men det gis også anledning til å utlyse stillingene i andre tjenestemannskategorier der særlige grunner tilsier dette. Politidistriktene og særorganene må starte ansettelsesprosessene tidlig på året, slik at målet om at de nyutdannede skal tilbys jobb så tidlig som mulig etter endt utdanning, nås.»

  2017
 • Studenter: 350
 • Årlig beløp: 332,8 millioner*
 • Beløp per stilling: 950.857 kroner

  2016
 • Studenter: 347
 • Årlig beløp: 326,5 millioner
 • Beløp per stilling: 940.922 kroner

  2015
 • Studenter: 349
 • Årlig beløp: 325 millioner
 • Beløp per stilling: 931.232 kroner

  2014
 • Studenter: 336
 • Årlig beløp: 311,5 millioner
 • Beløp per stilling: 927.277 kroner

  2013
 • Studenter: 350
 • Årlig beløp: 300 millioner
 • Beløp per stilling: 857.143 kroner

* Basert på halvårsbevilgningen på 166,4 millioner for 2017, som deretter er ganget med to.

I disse yrkene jobber de nyutdannede i dag. De vanligste arbeidsplassene vises størst.

Mangler 330 årsverk

Og mange arbeidsledige, det er det. Over 60 prosent av de nyutdannede fra 2016-kullet var uten politijobb per 30. september, ifølge de siste tallene fra Politidirektoratet (POD).

Sammenlignbare tall for 2015-kullet fra samme tidspunkt i fjor, taler sitt tydelige språk. Da sto kun drøyt 20 prosent uten politijobb. For 2014-kullet, var tallet 28,5 prosent. Og for 2013-kullet, 27,7 prosent.

Situasjonen er altså langt verre for avgangselevene i 2016 enn for noen av de tre foregående PHS-kullene. Årsaken er velkjent: Stram økonomi.

– Politiet har et gitt mål for rekruttering av nye politistillinger. Det målet styrer vi på. Per nå ligger etaten bak i forhold til å nå målet for 2016. Dette knytter seg primært til at politidistriktene opplever en anstrengt økonomisk situasjon og er nødt til å holde tilsettinger igjen for å kunne styre innenfor tildelt budsjett, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD via direktoratets kommunikasjonsavdeling.

Målet, er 9500 politiårsverk innen utgangen av 2016. Per 30. september, hadde politiet 9169 politiårsverk. Det må med andre ord foretas godt over 300 ansettelser før årsskiftet for at POD skal nå målet.

– Vi har forventninger om en noe mer positiv utvikling frem mot årsslutt, sier Hermansen.

– Tror POD at dere kommer til å nå målet i 2016?

– Når vi hensyntar driftsstatus, vil det bli krevende for etaten å nå måltallet for 2016.

– Hva skjer om dere ikke når målet?

– Det vil innebære at politiet går inn i et etterslep på dette området som vi da må arbeide for å hente inn i 2017, svarer Hermansen.

I skrivende stund byr Politijobb.no på litt under 20 ledige faste og midlertidige politijobber som nyutdannede politifolk er kvalifisert til å søke på.

Bankmannen

Stian Egge (25)

«Jeg har søkt over hele landet, i Kirkenes, Oslo og Bergen. Jeg prøver å legge energi i å skrive en god søknad, men det har ikke hjulpet så langt. Jeg har ikke blitt innkalt til et eneste intervju. Fra to av søknadene fikk jeg svar om at ansettelsesprosessen var stoppet på grunn av økonomi.»

Stoppet ansettelsesprosessen

En av dem som sannsynligvis har sendt inn søknader på disse jobbene, heter Stian Egge. Også han var en av de stolte studentene som mottok vitnemål i Larvik i juni.

I dag sitter han bak skranken i Vestre Slidre sparebank i Slidre.

– Jeg hjelper folk med nettbanken, med penger; det meste utenom lån og forsikring, egentlig. Det er et midlertidig vikariat, kanskje fram til jul, sier 25-åringen.

– Hvordan er det å ikke få brukt politiutdannelsen din?

– Jeg synes det er leit. Det er kjedelig. Jeg har lagt såpass mye innsats i å komme meg inn og gjennom skolen, så står jeg plutselig her uten noen jobb, svarer han.

Egge har ikke telling på hvor mange politijobber han har søkt på, men tipper det er nærmere 30.

– Jeg har søkt over hele landet, i Kirkenes, Oslo og Bergen. Jeg prøver å legge energi i å skrive en god søknad, men det har ikke hjulpet så langt. Jeg har ikke blitt innkalt til et eneste intervju. Fra to av søknadene fikk jeg svar om at ansettelsesprosessen var stoppet på grunn av økonomi. De skulle ikke ansette likevel.

Pleiemedarbeider

Ida Kokslien (23)

«Jeg er fortsatt håpefull om å få jobb, selv om det ser litt mørkt ut nå. Det sies jo at det skal lyses ut flere stillinger etter hvert, så jeg håper på det.»

Det samme svaret har Ida Kokslien fått på flere av jobbsøknadene hun har sendt ut siden hun sluttet i sommerjobben på operasjonssentralen i Agder politidistrikt. 23-åringen har totalt søkt på flere titalls stillinger, og har vært på ett jobbintervju. Det førte ikke fram.

I dag jobber hun i hjemmesykepleien i Snertingdal.

– Jeg er fortsatt håpefull om å få jobb, selv om det ser litt mørkt ut nå. Det sies jo at det skal lyses ut flere stillinger etter hvert, så jeg håper på det. Det er jo synd å ha brukt tre år på utdannelsen uten å få brukt den i praksis.

Kokslien sier hun er takknemlig for å ha en fin jobb å ta seg til mens hun forsøker å få seg jobb i etaten. Takknemlig er også Gudrun Baksetersveen (81) da hun får besøk av både hjemmesykepleie og Politiforum. Pensjonisten legger inn et godt ord for 23-åringen.

– Om Ida vil bli en bra politikvinne? Et ubetinget ja! Hun er nøyaktig, redelig og flink. Og hun kommer seg opp om morgenen. Jeg tror hun er akkurat passe streng med tyver og kjeltringer, smiler 81-åringen.

Så mye koster en nyutdannet

Å ansette en nyutdannet polititjenestemann eller –kvinne i en PB1-stilling, anslås å koste politidistriktene mellom 560.000 og 600.000 kroner. Slik er regnestykket:

 • Lønn (ltr 39): 69.400 kroner
 • Faste tillegg: 32.156 kroner
 • Feriepenger: 48.989 kroner
 • Arbeidsgiveravgift: 63.256 kroner
 • Sum lønn: 514.071 kroner

 • Personlig utstyr (anslag): 30.000 kroner
 • Kontorutstyr (anslag): 20.000 kroner
 • Totalt: 564.071 kroner

Håper på bedring

Slik kunne vi fortsatt. Politiforum har vært i kontakt med en lang rekke nyutdannede politistudenter fra 2016-kullet i arbeidet med denne saken. Ikke alle har ønsket – eller kunnet – stå fram med navn og bilde. Men vi har vært i kontakt med mange.

Vi har snakket med politiutdannede som jobber i bokhandel og skobutikk. Vi kjenner til politiutdannede som jobber som blikkenslagere, elektrikere og i fiskeindustrien. Vi vet om politiutdannede som har vært sykkelbud for Foodora. Politiutdannede som i dag jobber på skole og i dagligvareforretninger.

Felles for dem alle er et brennende ønske om å få ta i bruk kompetansen sin før den går ut på dato. I mellomtiden kan de ikke gjøre noe annet enn å vente – og å søke på de jobbene som blir lyst ut.

– Jeg tror det ordner seg, men må fortsette å smøre meg med tålmodighet. Mange politimestere har jo gått ut og sagt at det blir flere jobbmuligheter nærmere jul. Men det er vanskelig å vite, sier bankfunksjonær Egge.

– Jeg står på, og forsøker å skaffe meg relevant kompetanse mens jeg søker. Jeg skal blant annet ta lappen på lett lastebil og minibuss, som kan bli nyttig hvis jeg skal jobbe med trafikk, fortsetter han.

I Skien forsøker også begravelsesagent Thiis-Evensen å høste relevant erfaring der hun kan.

– Byrået er ett av de som har politisakene i distriktet, og det var en av grunnene til at jeg søkte meg dit på sommerjobb i fjor. Det er litt relevant. Her gjør jeg alt. Henter avdøde, er i begravelser, og er med på mistenkelig dødsfall. Jeg har prøvd å sniktitte litt på krimteknikeren ute på åsteder. Og jeg får også erfaring med å møte pårørende i vanskelige situasjoner, sier hun.

– Må ha en alternativ plan klar

37-åringen holder motet oppe gjennom å søke de stillingene som ligger ute, hun holder seg i aktivitet og forsøker å opprettholde en form for normal hverdag selv om hun kun er ringevakt i begravelsesbyrået.

Selv tror hun politireformen spiller en stor rolle i jobbsituasjonen for de nyutdannede.

– Alt virker å være på vent. Det er en kjempestor usikkerhet om hva reformen egentlig går ut på. Så hører vi jo at politiet har fått 300 ekstra millioner, men det skjer jo ikke før neste år, sier Thiis-Evensen.

Ironisk nok har hun aldri vært arbeidsledig – før etter hun tok utdannelse.

– Jeg tror det er viktig å ikke ha for mange hull i CV-en. Så nå begynner jeg i fast stilling hos XXL. Jeg har jo troa på politijobb også, men faren er jo at man plutselig blir veldig glad i den jobben man har. Allerede er jeg inne på tanken om å søke tollerutdannelse for å jobbe med narkotika og hund, sier 37-åringen.

– Jeg må jo ha en plan i tilfelle det ikke går den veien jeg ønsker.

Møt de andre nyutdannede politifolkene

Fengselsbetjenten

Elise (28). Gikk på PHS i Oslo. Jobber som fengselsbetjent i Oslo. Har søkt 36 stillinger, ingen intervjuer.

«Det er utrolig kjedelig å ikke få brukt politiutdannelsen min! Som mange andre er jeg veldig motivert og klar for å gjøre en god jobb som politibetjent og da er det frustrerende å ikke få gjøre nettopp det. Det var jo målet gjennom hele utdannelsen. Mye av den kunnskapen vi har er ferskvare som trenger å brukes for at man skal huske på alt sammen og kunne utvikle seg. Da er det trist at jeg ikke gjør nettopp det! Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å tro at det ordner seg med jobb i politiet. Spørsmålet er vel hvor lang tid det kommer til å ta.»


Tømreren

Øystein (25). Gikk på PHS i Oslo. Jobber som tømrer. Har søkt 40 stillinger, tre intervjuer.

«Følelsen av å ha gitt jernet i tre år på PHS uten å få anledning til å bruke utdannelsen, er som når en BMW med feite felger spruter deg gjennomvåt av slaps på fortauet. Man blir både sint og oppgitt på samme tid. I sommer var jeg optimistisk på jobbfronten, jeg fikk to sommerjobbtilbud og tre intervjuer. Siden har det vært stille. At jeg har måttet «bite i spikeren» og nå jobber som tømrer igjen, er ikke akkurat hva jeg så for meg bare for noen måneder siden. De nyutdannede betaler prisen for dårlig økonomi. Stillinger holdes vakante og politidistriktene har ansettelsesstopp i lange tider. Selv om jeg begynner å bli lei av å si til folk jeg møter at «det ordner seg nok til slutt», er jeg fortsatt trygg på at det er god bruk for mine kvaliteter i politiet. Jeg kan vente bare litt til.»


Skoselgeren

Ingrid Hoset (24). Gikk på PHS i Oslo. Jobber på skobutikk i Oslo. Har søkt 35 stillinger, ett intervju.

«Det er ganske frustrerende å ikke få brukt politiutdannelsen. Jeg har et stort ønske om å jobbe. Det er egentlig det eneste jeg vil, å jobbe i politiet. Men det eneste jeg vil, er det eneste jeg ikke får. Jeg har søkt jobber alle steder, fra Kirkenes i nord til Søgne i sør. Jeg har vært på ett intervju. De siste ukene har positiviteten min økt litt, og jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å håpe og tro at det går bra. Jeg velger å forholde meg positiv. Det går jo opp og ned i alle bransjer. I mellomtiden prøver jeg å gjøre noe som til en viss grad føles meningsfylt. Men får jeg politijobb, slutter jeg på dagen. Ære være min arbeidsgiver som lar meg jobbe her med den usikkerheten.»


Førskolelæreren

Andrea (26). Gikk på PHS i Bodø. Jobber i barnehage på Sørøya. Har søkt 101 stillinger, to intervjuer.

«Det er utrolig kjedelig. Jeg har lagt ned mye innsats i løpet av tre år, og da jeg hadde vitnemålet i hånda, tenkte jeg at nå er jeg klar til å begynne. Nå får jeg ikke vedlikeholdt eller videreutviklet det jeg lærte på PHS. Det er kjedelig å kunne så mye, men få gjort så lite. Jeg søker på alt jeg er kvalifisert til, og kanskje noen stillinger jeg ikke har erfaring til. Jeg håper dette ordner seg, og jeg gir ikke opp. I mellomtiden jobber jeg både i barnehage, barnevernet og som sikkerhetskontrollør på flyplass. De to siste er bevisste valg. Der får jeg relevant erfaring jeg kan ta med videre.»Bokhandleren

Heidi Haugerud (30). Gikk på PHS i Oslo. Jobber i bokhandel i Drammen. Har søkt 12-13 stillinger, ingen intervjuer.

«Jeg jobber som fagbokansvarlig på Nordli i Drammen. Det er den gamle jobben min, som jeg fikk lov til å gå tilbake til. Men jeg føler det er litt bortkastet. Det er jo en grunn til at jeg utdannet meg til politi og det er jo for å jobbe i etaten, ikke for å gå tilbake til den jobben jeg hadde før. På grunn av familiesituasjonen min, får jeg bare søkt jobber i Østlandsområdet. Derfor har det ikke blitt så mange søknader enda. Men kanskje må vi flytte på oss. Jeg håper jo veldig at det ordner seg. Det går jo på motivasjonen løs. Man tenker jo at man ikke er bra nok, men vi er mange i samme båt. Det er hele situasjonen som er håpløs.»


Vekteren

Benjamin Gulbrandsen (27). Gikk på PHS i Oslo. Jobber som vekter på Storo storsenter i Oslo. Har søkt 22 stillinger, ett intervju.

«Jeg er heldig som har en arbeidsplass hvor jeg trives og får brukt i hvert fall litt av politiutdannelsen min, i kommunikasjon med publikum. Og det er en sikkerhet i å ha jobb, mange har ikke det en gang. Men det føles ikke akkurat som et skritt fram å gå tilbake til vekterjobben som jeg har hatt hele studietiden. Det er frustrerende å ha lyst til å drive med noe annet som jeg tross alt er utdannet til. Men jeg har ikke mistet håpet. Jeg tror jeg får jobb etter hvert, at det er min tur om ikke alt for lenge. Og frustrasjonen er ikke bare min, den deler jeg med veldig mange. Her har man økt inntaket på PHS fordi man vil ha flere politifolk, så klarer en ikke stille med i nærheten nok stillinger til vi går ut av skolen. Det virker som om det jevnt over er liten forståelse for studentenes situasjon hos dem som sitter med midlene og makten til å gjøre noe.»


Omsorgsarbeideren

Heidi Lie (24). Gikk på PHS i Kongsvinger/Oslo. Jobber i en omsorgsbolig i Drøbak. Har søkt over 50 stillinger, ingen intervjuer.

«Det er veldig frustrerende å ikke få brukt politiutdannelsen. Jeg føler at for hver dag som går, får jeg ikke opprettholdt kunnskapen og erfaringen jeg har tilegnet meg i løpet av tre år. Rus og psykiatri er et relevant fagfelt, men for å sette det litt på spissen, så består hverdagen min nå av ulike kjøre- og treningsturer med beboere, matlaging til alle døgnets måltider, og å gi ut medisiner. Disse oppgavene samsvarer ikke med det jeg har utdannet meg som og drømt om å få jobbe med i mange år. Men jeg har ikke mistet motet. Det er politi jeg skal bli og da må jeg bare smøre meg med tålmodighet. Jeg har et godt vitnemål, men likevel forbedrer jeg karakterene mine i håp om å bli mer attraktiv. Jeg må være glad for at jeg i hvert fall har en jobb å gå til, noe mange ute i Norge ikke har.»

Miljøterapeuten

Kristian Bakkan Vika (24). Gikk på PHS i Oslo. Jobber på psykiatriavdelingen ved Stavanger universitetssykehus. Har søkt 40 stillinger, ett intervju.

«Det er kjedelig å ikke jobbe som politi, for det er jo derfor jeg har tatt utdannelsen min. Jeg har lyst til å bruke kunnskapen når den fortsatt er fersk. Situasjonen er frustrerende. Jeg hadde sommerjobb i PU, men i likhet med mange andre, gikk vikariatet ut i midten av august. Jobben min som assisterende miljøterapeut i psykiatriavdelingen har en viss relevans, det er jo her på akuttposten de som er veldig syke blir levert av politiet. Jeg er takknemlig for å ha en forståelsesfull arbeidsgiver her på sykehuset. Jeg velger å være optimist, og tro på at det løser seg med jobb i politiet i løpet av vinteren, hvis disse midlene regjeringen har gitt holder mål. Jeg er fleksibel, og søker på det som er. Jeg kan flytte på meg om nødvendig.»


Badevakten

Martin Baard Haube (25). Gikk på PHS i Bodø. Jobber som badevakt på Østfoldbadet i Askim. Har søkt 35 stillinger, ingen intervjuer.

«Det er frustrerende å ha gått tre år på skolen, og nå drive med noe helt annet enn det jeg helst vil gjøre. I hvert fall når jeg har valgt et så spisset yrke. Det er frustrerende jo lenger tid det går, jeg vil jo komme i gang så fort som mulig. Jeg tror ting kommer til å løse seg. Spørsmålet er hvor lenge det må gå før det løsner. I politiyrket er mye ferskvare. Jo lenger det går før man får jobb, jo lenger tid tar det å komme seg inn i det. Men jeg lever jo i tro og håp om at det skal bli bedring etter hvert, det er det som holder meg i gang. Til tider er det flere stillinger ute nå. Men jeg hører jo historier om at det er PB2-ere som går ned til PB1 for å få jobb i det distriktet de vil. Da er det vanskelig for oss som bare har sommerjobb å vise til.»


DEL SAKEN MED ANDRE
Facebook
TILBAKE TIL POLITIFORUM