Dette er ledergruppen i Sør-Øst politidistrikt i dag

Toppledelsen

Christine Fossen

Politimester

Jobbet før i Vestfold politidistrikt

Steinar Kaasa

Visepolitimester

Jobbet før i Vestfoldpolitidistrikt

Stabsfunksjoner

Gard Hagen

Stabssjef

Jobbet før i Vestfold politidistrikt

Bern Kåre Plassen

HR-sjef

Jobbet før i Søndre Buskerud politidistrikt

Anne Malm Monstad

Kommunikasjonssjef

Jobbet før i Søndre Buskerud politidistrikt

Fellesenhetene

Kenneth Berg

Felles enhet for operative tjenester

Jobbet før i Vestfold politidistrikt

Lena Reif

Felles enhet for etterretning og etterforskning

Jobbet før i Politidirektoratet

Kjell Johan Abrahamsen

Felles enhet for påtale

Jobbet før i Vestfold politidistrikt

Torill Sorte

Felles enhet for forvaltning

Jobbet før i Søndre Buskerud politidistrikt

Nina Bjørlo

Felles enhet for forebygging

Jobbet før i Utenriksdepartementet

Kathrine Stein

Politiets sikkerhetstjeneste

Jobbet før i Vestfold politidistrikt

Ikke besatt

Leder for felles enhet for sivil rettspleie

Geografiske driftsenheter

Dag Størksen

Leder for Telemark

Jobbet før i Kripos

Øyvind Aas

Leder for Buskerud

Jobbet før i Søndre Buskerud politidistrikt

Øystein Holt

Leder for Vestfold

Jobbet før i Vestfold politidistrikt

Alle foto: Politiet. Grafikk: Torkjell Trædal